Export dat

Položky lze z e-shopu exportovat CSV nebo XML. Pomocí exportu můžete vytáhnout data z Upgates a následně je vložit do jiného e-shopu, poslat je svým obchodním partnerům, provádět si zálohy či různé vlastní statistiky a výpočty.  U většiny exportů je možné nastavit omezení exportu jen na určité druhy položek. Exporty se často využívají tak, že získaná data upravíte (např. pomocí Microsoft Excel), následně vložíte zpět do e-shopu a tím provedete jejich hromadnou aktualizaci.  

Exportů můžete mít založené libovolné množství. To znamená, že můžete mít více souběžných probíhajících exportů s různými účely použití. Exporty se vytváří v postupné frontě a jsou dvojího typu:

  • Jednorázové (ruční založení požadavku na export - návod)
  • Pravidelné (jednou se založí a poté se pravidelně aktualizují - návod)

Oba typy exportů vytváří soubory odpovídající dokumentaci. Jsou vždy zdarma a nejsou žádným způsobem zpoplatněné. Kromě těchto vlastních exportů můžete využívat také již systémem přednastavené exporty pro jednotlivé srovnávače zboží. Každý z nich požaduje zasílat data v trochu odlišném formátu, které udržujeme stále aktuální za vás. Více o exportu pro srovnávače zboží najdete zde.

Konkrétní možnosti najdete velmi podrobně popsané v nápovědě zde.