WEDO Box

  • Manuální export objednávek pro tisk štítků - nápověda.

Objednávky můžete přenést do systému WEDO pomocí exportu do formátu CSV. Tento soubor získáte podle návodu na export objednávek. Získaný soubor importujte do systému přepravce WEDO . Obsahuje všechny potřebné informace pro založení expedice pro kterou můžete následně objednat svoz.

Sledovací URL WEDO Point (Uloženka)

https://tracking.ulozenka.cz/

Optimalizace pro dopravce 

Optimalizace se provádí přidáním předdefinovaných polí. Více zde.

  • Poznámka do exportu objednávek #1 (export_shipment_note) - do tohoto pole zadáte zkratku pro typ doručení (např. HD, VM atd.). Aktuální seznam typů doručení lze vyžádat od obchodního oddělení WEDO. Podle typu doručení se budou automaticky vyplňovat další potřebné sloupce v CSV exportu pro WEDO.
  • Poznámka do exportu objednávek #2 - díky tohoto pole si můžete nastavit hodnotu pro sloupec 56 (*Produkt), která se následně bude generovat do manuálního exportu objednávky WEDO.
  • Pojištění (insurance_yn) - pole ovlivňující generování hodnoty pojištění zásilky do CSV exportu Uloženka. Jedná se o zaškrtávací pole. Pokud nebude toto pole aktivováno nebo bude zaškrtnuté, pak se bude do CSV exportu Uloženka vkládat hodnota pojištění. Když bude pole prázdné, pojištění se nebude generovat.

 

*  Sloupec Produkt

  • Požadavek WE|DO produkt
    WE|DO produkt, je produktem v rámci přepravních služeb poskytovaných společností Allegro Retail v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Allegro Retail, uveřejněnými zde, který má být použit pro doručení
  • Zkratka produktu seznam produktů lze vyžádat od obchodního oddělení WE|DO.
  • Vychází z WE|DO dokumentace
Doplněk umožňuje propojení na tyto služby: