WEDO Point (Uloženka)

  • Manuální export objednávek pro tisk štítků - nápověda.
  • Automatické nastavení sítě výdejních míst dopravce - nápověda.

Společnost Uloženka, s.r.o. působí na českém trhu od roku 2010 a nabízí profesionální logistické služby pro e-commerce. Společnost Uloženka je integrátorem logistických služeb třetích stran a zároveň nabízí síť vlastních a partnerských výdejních míst.

Vlastní profesionální výdejní místa Uloženka se specializují nejen na výdej a příjem zásilek, ale nabízí i služby s přidanou hodnotou. výdejních míst je zastoupeno v krajských městech a na Slovensku.

Sledovací URL Uloženka

https://tracking.ulozenka.cz/

Optimalizace pro dopravce Uloženka

Optimalizace se provádí přidáním předdefinovaných polí. Více zde.

  • Poznámka do exportu objednávek #1 (export_shipment_note) - pokud nemá doprava Uloženka aktivní pobočky, pak se v exportním CSV vkládá do sloupce transport_service hodnota z pole Poznámka do exportu objednávek #1. S aktivními pobočkami se vkládá do sloupce transport_service hodnota ze zvolené pobočky v objednávce.
  • Pojištění (insurance_yn) - pole ovlivňující generování hodnoty pojištění zásilky do CSV exportu Uloženka. Jedná se o zaškrtávací pole. Pokud nebude toto pole aktivováno nebo bude zaškrtnuté, pak se bude do CSV exportu Uloženka vkládat hodnota pojištění. Když bude pole prázdné, pojištění se nebude generovat.
Doplněk umožňuje propojení na tyto služby: