DPD Box

  • Manuální export objednávek pro tisk štítků - nápověda.
  • Automatické nastavení sítě výdejních míst dopravce - nápověda.

Objednávky můžete přenést do systému DPD pomocí exportu do formátu CSV. Tento soubor získáte podle návodu na export objednávek. Získaný soubor importujte do systému přepravce DPD. Obsahuje všechny potřebné informace pro založení expedice pro kterou můžete následně objednat svoz.

Sledovací URL DPD

CZ: https://www.dpdgroup.com/cz/mydpd/my-parcels/track?parcelNumber=
SK: https://www.dpdgroup.com/sk/mydpd/my-parcels/track?parcelNumber=

Optimalizace pro DPD CZ

Optimalizace se provádí přidáním předdefinovaných polí. Více zde.

  • Poznámka do exportu objednávek #1 (export_shipment_note) - sloupec 7 (DPD SLUŽBA). Zadejte zde typ DPD služby, kterou využíváte. Konkrétní hodnoty pro jednotlivé typy služeb vám potvrdí podpora DPD.

Obecné principy exportu dat pro dopravce jsou popsány zde.

Optimalizace pro DPD SK

Optimalizace se provádí přidáním předdefinovaných polí. Více zde.

  • Poznámka do exportu objednávek #1 (export_shipment_note) - sloupec parcel_type (sloupec bez čísla, dopravce páruje podle názvu)
  • Poznámka do exportu objednávek #2 (export_shipment_note_2) - sloupec parcel_volume (sloupec bez čísla, dopravce páruje podle názvu)
  • SMS zákazníkovi (sms_yn) - sloupec sms_preadvice; pokud bude 1, vyplní se do sloupce phone_number tel. č. (sloupec bez čísla, dopravce páruje podle názvu)

Obecné principy exportu dat pro dopravce jsou popsány zde.

Doplněk umožňuje propojení na tyto služby: