GLS Parcel Shop

  • Manuální export objednávek pro tisk štítků - nápověda.
  •  

Objednávky můžete přenést do systému GLS pomocí exportu do formátu CSV. Tento soubor získáte podle návodu na export objednávek. Získaný soubor importujte do systému přepravce GLS. Obsahuje všechny potřebné informace pro založení expedice pro kterou můžete následně objednat svoz.

Sledovací URL ParcelShop

https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek?match=

Optimalizace pro GLS

Optimalizace se provádí přidáním předdefinovaných polí. Více zde.

  • Poznámka do exportu objednávek #1 (export_shipment_note) - sloupec obsahující typ služby pro doručení. Aktuální hodnotu pro konkrétní typ služby vám potvrdí GLS.
    V případě doručování na ParcelShop vyžaduje GLS odesílat ve službě ID pobočky, na kterou se doručuje. Obecně je formát PSD(12345-název parcelshopu). Toho lze docílit použitím dynamického zástupce %BRANCH_ID%, který vloží ID pobočky použité v objednávce. Do pole Poznámka do exportu objednávek #1 u dopravy GLS ParcelShop se tedy vloží zápis PSD(%BRANCH_ID%)

  • SMS zákazníkovi (sms_yn) - sloupec 17; pokud bude 1 vyplní se tel. č.
  • V poli Balikobot - typ dopravy je dopravce GLS rozepsán ve svém plném názvu General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
    Jedná se o název společně se jmény konkrétních typů doručení, které nám poskytuje Balíkobot.

Obecné principy exportu dat pro dopravce jsou popsány zde.

Doplněk umožňuje propojení na tyto služby: