Slovenská pošta - Balík na poštu

  • Automatické nastavení sítě výdejních míst dopravce - nápověda.

Slovenská pošta, a. s., je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Je dôveryhodný sprostredkovateľ, ktorý uspokojuje meniace sa potreby zákazníkov a ktorý ponúka aj nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a s vysokou kvalitou služby.

Vznik Slovenskej pošty:
1. január 1993

Od 1. marca 1996 má Slovenská pošta, a.s., svoje sídlo v Banskej Bystrici. Transformácia Slovenskej pošty, š. p., na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu 1. októbra 2004 umožnila pretvoriť poštu na ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta hospodári od svojho vzniku samostatne, tzn. nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu.

Slovenská pošta ponúkala k 31. decembru 2018 svoje služby prostredníctvom 1 534 pôšt, ako aj prostredníctvom 42 Partner pôšt, 70 poštových stredísk, 5 pojazdných pôšt a 14 -Zmluvných výdajov. Dodávanie balíkov bolo zabezpečené aj prostredníctvom 45 BalíkoBOXov a vyberanie listov prostredníctvom 4 746 poštových schránok. 

Sledování zásilek Slovenská pošta

Umožňuje pouze manuální vyhledání dle kódu zásilky: https://tandt.posta.sk/

Nastavení doručování do poboček

Pokud si zaškrtnete pole Aktivovať pobočky BalíkoBOX, pak se importují pouze pobočky BalíkoBOXu. Nezahrnuté pobočky nepatří pod BalíkoBOX.

Doplněk umožňuje propojení na tyto služby: