Money S3 - konektor

  • Export objednávek, import produktů a import kategorií v rámci administrace UPgates.
  • Přenos dat je realizován ve formátu XML. Propojení pomocí API ani SQL není podporováno.

Doplněk je realizován pomocí Upgates konektoru, který přenáší všechny objenávky vytvořené na e-shopou do systému Money S3. Ten s nimi následně dále pracuje a provádí související automatické zpracování. E-shop vám následně v tomto módu propojení slouží jako kanál pro sběr objenávek a všechny další fakturace, emaily nastavujete v Money S3.

Vedení produktů probíhá v Money S3, ze kterého se v pravidelných intervalech zasílají do e-shopu, aby byly stavy zásob, dostupnosti, obrázky, popisky atd. správně synchronizované.

Doplněk umožňuje propojení na tyto služby: